تلفن سانترال

2022-10-03

تلفن سانترال

در محیط های اداری و تجاری جهت مدیریت چندین خطوط تلفن از سیستم تلفن سانترال استفاده می شود. با استفاده از این سیستم منشی و قسمت […]