راهنمای تعرفه ها
قیمت ها به تومان می باشد

قیمت ها شامل 9% مالیات بر ارزش افزوده سال 1395 می باشند

کلیه سرویس های فوق شامل زمان دانلود رایگان از 2 الی 7 صبح می باشند

ترافیک هر دوره و ترافیک اضافه خریداری شده قابل انتقال به دوره بعد نمی باشد

سرویس های فوق از مزیت حداکثر یک شناسه منطقی رایگان پویا بهره مند می باشد

در صورت پرداخت حق اشتراک 3 ماهه با 5% تخفیف ، 6 ماهه 7% تخفیف ، یکساله 10% تخفیف و همچنین  کل حجم دوره دراختیار مشترک قرار می گیرد  

هزینه هر گیگ اضافه به مبلغ 5900 تومان می باشد 

تعرفه سرویس های حجمی در ابتدا و سرویس های نامحدود در انتهای صفحه می باشد
یکساله با 10% تخفیف

                      سرعت                                        حجم ماهیانه                                                                                                                     یک ساله با 10% تخفیف

165,000

 

 

 

3 GB

2 M

201,000

 

 

 

5 GB

2 M

224,000

 

 

 

3 GB

3 M

283,000

 

 

 

5 GB

3 M

471,000

 

 

 

10 GB

3 M

295,000

 

 

 

3 GB

6 M

401,000

 

 

 

5 GB

6 M

636,000

 

 

 

10 GB

6 M

1,119,000

 

 

 

30 GB

6 M

377,000

 

 

 

3 GB

10 M

471,000

 

 

 

5 GB

10 M

825,000

 

 

 

10 GB

10 M

1,772,000

 

 

 

40 GB

10 M

495,000

 

 

 

3 GB

15 M

660,000

 

 

 

5 GB

15 M

1,037,000

 

 

 

10 GB

15 M

1,602,000

 

 

 

20 GB

15 M

672,000

 

 

 

3 GB

20 M

860,000

 

 

 

5 GB

20 M

1,178,000

 

 

 

10 GB

20 M

1,720,000

 

 

 

20 GB

20 M

شش ماهه با 7% تخفیف

                                 (سرعت (مگابایت)                             حجم ماهیانه (گیگابایت)                                                     شش ماهه (با 7% تخفیف

86,000 3 GB 2 M
104,000 5 GB 2 M
116,000 3 GB 3 M
147,000 5 GB 3 M
244,000 10 GB 3 M
153,000 3 GB 6 M
207,000 5 GB 6 M
329,000 10 GB 6 M
578,000 30 GB 6 M
195,000 3 GB 10 M
244,000 5 GB 10 M
426,000 10 GB 10 M
925,000 40 GB 10 M
256,000 3 GB 15 M
341,000 5 GB 15 M
536,000 10 GB 15 M
828,000 20 GB 15 M
347,000 3 GB 20 M
445,000 5 GB 20 M
609,000 10 GB 20 M
889,000 20 GB 20 M
سه ماهه با 5% تخفیف

                                             (سرعت (مگابایت)                           حجم ماهیانه (گیگابایت)                                             سه ماهه (با 5% تخفیف

44,000 3 GB 2 M
53,000 5 GB 2 M
60,000 3 GB 3 M
75,000 5 GB 3 M
125,000 10 GB 3 M
78,000 3 GB 6 M
106,000 5 GB 6 M
168,000 10 GB 6 M
296,000 30 GB 6 M
100,000 3 GB 10 M
125,000 5 GB 10 M
218,000 10 GB 10 M
492,000 40 GB 10 M
131,000 3 GB 15 M
175,000 5 GB 15 M
274,000 10 GB 15 M
423,000 20 GB 15 M
178,000 3 GB 20 M
227,000 5 GB 20 M
311,000 10 GB 20 M
454,000 20 GB 20 M
یک ماهه

                                                                         سرعت (مگابایت)                           حجم ماهیانه (گیگابایت)                                                  ماهانه

16,000 3 GB 2 M
19,000 5 GB 2 M
21,000 3 GB 3 M
27,000 5 GB 3 M
44,000 10 GB 3 M
28,000 3 GB 6 M
38,000 5 GB 6 M
59,000 10 GB 6 M
104,000 30 GB 6 M
35,000 3 GB 10 M
44,000 5 GB 10 M
77,000 10 GB 10 M
164,000 40 GB 10 M
46,000 3 GB 15 M
62,000 5 GB 15 M
97,000 10 GB 15 M
149,000 20 GB 15 M
63,000 3 GB 20 M
80,000 5 GB 20 M
110,000 10 GB 20 M
160,000 20 GB 20 M
نامحدود
             (سرعت (مگابایت)                حجم ماهیانه                  یک ماهه               سه ماهه (با 5% تخفیف)       شش ماهه (با 7% تخفیف)                    یک ساله (با 10% تخفیف

801,000

414,000

212,000

75,000

نامحدود

512 Kb

1,154,000

597,000

305,000

107,000

نامحدود

1 M

1,507,000

780,000

398,000

140,000

نامحدود

2 M

1,743,000

901,000

460,000

162,000

نامحدود

3 M

2,214,000

1,144,000

585,000

206,000

نامحدود

4 M

تماس با پشتیبانی